Vizitaţi Platforma Virtuală – Stend AP!

Home(Acasă)

Prezentul proiect a pornit de la premisa potrivit careia problematica tranziţiei de la scoală la viaţa activă, cu care se confruntă grupul ţintă, poate fi rezolvată doar prin intervenţii integrate cuprinzand atât formare profesională cat şi orientare profesională, mentorat, consultanţă şi sprijin pentru demararea unei afaceri, în condiţiile asigurării unui mediu securizat de testare a initiativelor acestora şi facilitării învăţării inclusive prin analiza erorilor.

De asemenea proiectul favorizează dezvoltarea economică locală, prin încurajarea deschiderii de noi afaceri ca soluţie fezabilă de auto-angajare, în condiţiile stagnării în privinţa oportunităţilor pieţei muncii, datorate efectelor crizei financiare şi economice globale.

 

 

Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţă activă
Titlul proiectului: “Studenţi întreprinzători pentru o viaţă profesională activă - STEND AP!”
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/136591
Beneficiar: Fundaţia “Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii” – CRIMM
Partener: Universitatea Spiru Haret